மண்ணில் 17 SEP 1958
விண்ணில் 22 JUN 2021
அமரர் அம்பலவாணர் இலங்காதேவன்
வயது 62
அமரர் அம்பலவாணர் இலங்காதேவன் 1958 - 2021 பண்டத்தரிப்பு, Sri Lanka Sri Lanka
  • Photos
8 Photos