பிறப்பு 04 MAY 1931
இறப்பு 28 JUL 2022
திரு விஸ்வர் கணபதிப்பிள்ளை சுப்பிரமணியம் (V. K. சுப்பிரமணியம்)
ஓய்வுபெற்ற அதிபர் கரணவாய் மத்திய மகா வித்தியாலயம்
வயது 91
திரு விஸ்வர் கணபதிப்பிள்ளை சுப்பிரமணியம் 1931 - 2022 புலோலி கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka