பிறப்பு 18 OCT 1944
இறப்பு 26 JUN 2022
செல்வி விசாகரத்தினம் சின்னத்துரை
ஓய்வுநிலை உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்
வயது 77
செல்வி விசாகரத்தினம் சின்னத்துரை 1944 - 2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka