பிறப்பு 15 DEC 1939
இறப்பு 18 OCT 2021
திருமதி சுகிர்தலட்சுமி பூபாலசிங்கம் (சுகிர்தம்)
வயது 81
திருமதி சுகிர்தலட்சுமி பூபாலசிங்கம் 1939 - 2021 அராலி வடக்கு செட்டியார் மடம், Sri Lanka Sri Lanka