பிறப்பு 18 JAN 1940
இறப்பு 12 OCT 2021
திருமதி சீவரட்ணம்மா வேலுப்பிள்ளை (ராசாத்தி)
வயது 81
திருமதி சீவரட்ணம்மா வேலுப்பிள்ளை 1940 - 2021 உரும்பிராய் கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka