பிறப்பு 23 MAR 1969
இறப்பு 20 JUN 2022
திரு இராயப்பு இருதயதாசன் (ரவீந்திரன்)
வயது 53
திரு இராயப்பு இருதயதாசன் 1969 - 2022 வண்ணாங்குளம், Sri Lanka Sri Lanka