பிறப்பு 01 DEC 1951
இறப்பு 11 SEP 2021
செல்வி பரமேஸ்வரி குமாரவேலு (பரா மிஸ்)
சென் மேரிஸ் வித்தியாலயம்(OLR)
வயது 69
செல்வி பரமேஸ்வரி குமாரவேலு 1951 - 2021 மண்டைதீவு, Sri Lanka Sri Lanka