பிறப்பு 11 FEB 1950
இறப்பு 10 JAN 2022
திருமதி நந்தினி துரைசிங்கம் (ராணி)
வயது 71
திருமதி நந்தினி துரைசிங்கம் 1950 - 2022 நீர்வேலி வடக்கு, Sri Lanka Sri Lanka