பிறப்பு 21 MAY 1951
இறப்பு 28 JUN 2021
திரு நடராசா ராஜலிங்கம் (N T V R)
வயது 70
திரு நடராசா ராஜலிங்கம் 1951 - 2021 சுழிபுரம், Sri Lanka Sri Lanka