பிறப்பு 12 OCT 1927
இறப்பு 10 MAY 2022
திருமதி மனோன்மணி கோவிந்தசாமி
வயது 94
திருமதி மனோன்மணி கோவிந்தசாமி 1927 - 2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Wed, 11 May, 2022