மலர்வு 12 SEP 1941
உதிர்வு 02 AUG 2022
திருமதி கந்தையா நாகேஸ்வரி அம்மா
வயது 80
திருமதி கந்தையா நாகேஸ்வரி அம்மா 1941 - 2022 கைதடி தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mrs Kandiah Nageshwaryamma
1941 - 2022

You have done everything for my mother as a mother .because of you, we as her children lived a better life .why did you take care of us and leave us so soon ? however i pray to god that your soul rest in peace.

Write Tribute

Tributes