மலர்வு 12 SEP 1941
உதிர்வு 02 AUG 2022
திருமதி கந்தையா நாகேஸ்வரி அம்மா
வயது 80
திருமதி கந்தையா நாகேஸ்வரி அம்மா 1941 - 2022 கைதடி தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mrs Kandiah Nageshwaryamma
1941 - 2022

We have such precious childhood memories of my Aunt (Periya Mami). We know we’ll miss you so much. We’ve always remembered the good times and the lessons you taught us. Our heart goes out to you after this sudden loss. You’re in our thoughts and prayers. Rest in peace Mami.

Write Tribute

Tributes