மலர்வு 12 SEP 1941
உதிர்வு 02 AUG 2022
திருமதி கந்தையா நாகேஸ்வரி அம்மா
வயது 80
திருமதி கந்தையா நாகேஸ்வரி அம்மா 1941 - 2022 கைதடி தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Kandiah Nageshwaryamma
1941 - 2022

We are very sorry for your loss. Our heartfelt condolences

Tribute by
Kajan & family
United States
Write Tribute

Tributes