பிறப்பு 07 FEB 1933
இறப்பு 17 APR 2022
திரு ஜெயானந்தன் சரவணமுத்து 1933 - 2022 உடுவில், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mr Jayananthan Saravanamuttu
1933 - 2022

We were deeply saddened to hear Chiththappa's demise. And, our thoughts and prayers are with you all, and especially with Chiththy, brother Murali and sister Thamayanthy. On 3rd December 2019, a snowy early evening, my husband and I, along with Kamaleswaran anna, had a very memorable evening with Chiththappa, at his apartment. Almost after half a century I met him, but he could recognise me with a brief introduction, and then he really enjoyed our presence. He blessed both of us and that event is now engraved in us. '' May Chiththappa's soul rest in peace'' Rangini and Aathithan family, (Daughter & Son-in-law of late Mr & Mrs Pavanantham).

Write Tribute